İletişim

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat TAYLI
   (0212)  498 4215
   m.taylı@iku.edu.tr
International Students Mentor
Arş. Gör. Ezgi Demircan TÜREYEN
   (0212)  498 4719
   e.demircan@iku.edu.tr
Bölüm Sekreteri
Gülçin DAĞ
   (0212)  498 4207
   g.dag@iku.edu.tr
   

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 41 41

  (0212) 498 43 06

  kultur@iku.edu.tr