Tarihçe

TC İstanbul Kültür Üniversitesi 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır. İKÜ bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir. İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1997-98 öğretim yılında açılmış İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ilk kurulan bölümleri arasından yer almıştır.