Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği eğitiminde Bilgisayar sistemlerinin tasarımı ve gerçeklenmesi, yazılım uygulamalarının ve donanımsal bileşenlerin geliştirilmesi öğretilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği eğitimi donanım ve yazılım konusunda tüm teknik bilgileri vermektedir. Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin amacı; öğretmek,üretmek,teori ve uygulamalar yaymak, bilgisayar tabanlı sistemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak, sektörel ihtiyaçları karşılayacak bilgi ve altyapıyı öğrencilere kazandırmaktır. Güncel eğitim planı sayesinde Oyun Programlama, Mobil Programlama, Siber Güvenik, Nesnelerin İnterneti, Kriptoloji, Büyük Veri Analitiği, Web Programlama, Robotik, Veri Madenciliği gibi sektörün ihtiyacı olabilecek ve güncel konularda dersler sunulmaktadır.

Bölümümüzdeki araştırma faaliyetleri 4 Stratejik Alan altında toplanmaktadır ve bu alanlarda endüstriyel firmalarla işbirliği projeleri, akademik araştırma projeleri, farklı ülkelerle ikili işbirliği projeleri,TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler hazırlanarak hayata geçirilmektedir.

Stratejik Alanlar:

  1. Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)
  2. Bulut Hesaplama (Cloud Computing):
  3. Veri Bilimi (Data Science)
  4. Sağlık Teknolojileri (Health Technology)

 

İKÜ Bilgisayar Mühendisliği lisans programı mezunlarının aşağıdaki yeterliliğe ve niteliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

  • Matematik, doğa bilimleri ve mühendislik bilimlerinin temellerine yönelik bir yapı
  • Temel kavramların tamamını kapsayacak şekilde ve güncel konuların tamamı üzerinde derinlemesine bilgi
  • Bilgisayar tabanlı sistemleri tasarlama,  inşa etme ve işletme yeteneği
  • Problemleri bilişsel bir bakış açısıyla inceleme, algoritmik çözümler önerme, bu çözümleri doğru ve verimli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisi
  • Bilim, teknoloji ve toplum bağlamında bilişim mesleğinin potansiyellerinin ve sorumluluklarının farkındalık
  • Endüstriyel ve akademik ortamlarda daha fazla mesleki gelişim için güçlü bir altyapı

Prof. Dr. Murat Taylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı