İKÜ Bilgisayar Mühendisliği

Program Amacı
 
İstanbul Kültür Üniversitesi, toplumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet etmeye adamış, öğrenme ve öğretme odaklı bir kurumdur. Bu kapsamda, İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, üç şekilde üniversite misyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İlk olarak, lisans ve lisansüstü eğitim programları ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, modern toplumun karmaşık teknolojik sorunlarına çözüm sunmak için gerekli temel ilkeleri sağlayarak okul sonrası yaşam için gerekli alt yapının oluşturulmasında öğrencileri bilimsel ve uygulamalı olarak hazırlamaktır. İkinci olarak, araştırma ve profesyonel faaliyet beklentileri olan İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, farklı alanlarla işbirliği yaparak toplum ihtiyaçlarına çözüm olabilecek teorik veya uygulamalı yenilikçi, yaratıcı çözümler sunmaktır. Son olarak da İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğretim, araştırma, ve hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kurumsal ve endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesini benimseyen bir vizyon taşımaktadır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği'ne ait dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip ve 40 gün zorunlu stajını yapmış olan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili İngilizcedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur.